Perustuksista harjatiiliin

Koko omakotitalon rakentaminen alusta loppuun.